top of page

פורטל ידע

האם ניתן לשנות את אחוז ה Early Adaptors בארגונים הנמצאים בתהליכי טרנספורמציה דיגיטלית?


מאת: ד"ר אלון הסגל יו"ר קבוצת המצוינות לחדשנות בלשכה לטכנולוגיות המידע 

להלן תיאור מחקר שנעשה על ידי ד"ר אלון הסגל ופרופ ניב אחיטוב. מחקר זה יוצג בכנס ILAIS 23.

בתקופה זו של התפתחויות טכנולוגיות מהירות ומשבשות בסביבה תחרותית ומורכבת, כל ארגון שרוצה לשרוד ולהתאים את פתרונותיו לדרישות הלקוח המשתנות חייב לפעול כארגון חדשני וליישם תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית, הן בתוך הארגון והן מול לקוחותיו.


מחקרים שונים מראים שתהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית כשגרה מתמשכת משפיע משמעותית על יכולת ההתחייבות והביצוע של העובדים למשימה וללקוח. העובדים מחויבים להתמודד עם מספר משימות במקביל, כגון למידה מחדש של פתרונות חדשניים, הבנת היתרונות ללקוח, והתאמת צרכים אלו לדרישות הלקוח. יחד עם זאת, חלק מהעובדים עלולים לחוות ירידה במעמד ובתנאי העבודה בגלל אותן טכנולוגיות חדשניות שאומצו בארגון. כתוצאה מכך, ההתנגדות עלולה להתגבר, לעכב את הפיתוח והיישום של הטכנולוגיה בתוך הארגון ולעכב את הטמעת פתרונות מוצלחים ללקוחות. כל אלו עלולים לפגוע באפקטיביות וברווחיות של הארגון. מחקרים רבים עסקו בקשיים אלו וההמלצות בהם היו לגבי צורך בתמיכה מההנהלה, שיתוף פעולה של העובדים, תכנון לוח זמנים ריאלי, תמציתי ומתואם לתהליך. אולם המלצות אלו לא תמיד אפשרו את השינוי המהותי הנדרש בתוך עובדי הארגון ולא תמיד השפיעו בצורה מהירה ויסודית על תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית שהמשיך לאיים על האפקטיביות והיעילות של הארגון.


בכל אירגון יש צורך במספר עובדים שיש להם את הנכונות המהותית הבסיסית להיות Early Adaptors. אלו המעוניינים והמסוגלים מראש להתמודד עם חדשנות טכנולוגיות ואף מקדמים בברכה כל התפתחות טכנולוגית חדשה. כבר ב-1995 טען רוג'רס שתהליך של Diffusion of Innovations (DOI) מאפשר לחלק קטן מהעובדים [כ-13%] להתפתח כמאמצים מוקדמים = Early Adaptors.ואמנם הוא מצא שלעובדים אלו הייתה נטייה חיובית להשתמש במהירות בטכנולוגיה חדשנית ובהמשך, נכונות לשימוש באותה חדשנות טכנולוגית ואף עלייה במעורבות הטמעתה בארגון ובקרב הלקוחות. עובדים אלו לא חוששים להתמודד עם חדשנות, תהיה להם נכונות לחדש בעצמם, לאמץ חדשנות ללא קשר למעמדם ולקשיים שעלולים לצוץ מאימוץ אותה חדשנות, ולהעביר את התכונות הללו ללקוח במהירות. אם כן, להתפתחות העובדים כמאמצים מוקדמים, יכולה להיות השפעה קריטית על מידת הצלחת ההטמעה בארגון ועל מהירות התגובה ללקוח, של פתרונות המבוססים על חדשנות טכנולוגית.


השאלה אם כך, האם ניתן להעלות את אחוז העובדים בארגון שהם Early Adopters? האם עובדים אלו יכולים לעשות את ההבדל הנדרש בין אימוץ מהיר של טכנולוגיה וביצוע יעיל ומהיר של טרנספורמציה דיגיטלית בארגון?

יש לציין שמדובר במודל שנבדק מספר פעמים לא מעט והוכיח את עצמו, אז איך משנים את המשוואה?


בתקופה האחרונה החלו להתפתח יותר ארגונים המבוססים על אוטונומיה של עובדים וביזור הסמכות והמשאבים בארגון. ארגונים אלו נקראים DAO [Decentralized, Autonomous Organizations=] . בארגונים אלו מתקיימים מאפיינים כשל מערכת אדפטיבית מורכבת [CAS]. מערכת זו הדומה לנחילים של בעלי חיים בטבע (למשל: להקות ציפורים, להקות דגים), מאפשרת לפרטים הנמצאים בה את כל האמצעים, המשאבים והתמיכה כדי לשתף פעולה להשגת מטרה ארגונית משותפת ובו זמנית לעבוד אוטונומית על משימות אישיות.


ההשערה של מחקר זה הייתה: שככל שלסביבת העבודה בארגון יהיו יותר מאפיינים של מערכת אדפטיבית מורכבת [CAS], הדבר יאפשר ליותר עובדים באופן משמעותי להתפתח כ"מאמצים מוקדמים" של חדשנות טכנולוגית בארגון. המחקר האמפירי נערך בקרב 270 נבדקים שעבדו בארבעה ארגונים שונים ביכולות שונות. מתוצאות המחקר עולה כי קיים קשר ברור בין סביבת עבודה בעלת מאפייני CAS לבין פיתוח כמותי ואיכותי משמעותי של העובדים כמאמצים מוקדים בארגון ובהתאם, כמאמצי חדשנות טכנולוגית ומקדמים של תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית בארגון. ומול הלקוחות.


המחקר מצא כי הממדים המשמעותיים ביותר עבור עובדים, שהושפעו מסביבת עבודה כמו CAS, היו: "נכונות לשימוש בטכנולוגיה חדשנית לשימוש" ו"מעורבות עובדים בתהליך ההטמעה". ממדים אלו הם בדיוק אותם ממדים. שהתפתחו אצל המאמצים המוקדמים של מודל ה-DOI. מסקנות המחקר מצביעות על כך שלחיזוק משמעותי של מאפייני סביבת העבודה כמערכת אדפטיבית מורכבת יש פוטנציאל להשפיע על פיתוח מאפיינים של פיתוח מאמצים מוקדמים ובכך לתרום משמעותית לתהליך טרנספורמציה דיגיטלית מהיר, יעיל ואפקטיבי בארגון ומול לקוחות.

 

ד"ר אלון הסגל | נייד: 0522577579

דוא"ל:alon.h@iac.ac.il


Comments


bottom of page