top of page

| סקר |

הקמת פעילות ייעוץ ומועדון משקיעים במרכז החדשנות

מרכז מצוינות בתחום החדשנות הוקם בלשכת טכנולוגיות המידע במטרה להוביל מהלכים שיקדמו את הלשכה כארגון ואת חברי הלשכה בפרט לקחת חלק באקו סיסטם של תעשיית ההייטק הצומחת של מדינת ישראל שמוגדרת על ידי רבים בעולם כ-Startup Nation.

הובלת תחום זה בלשכה תאפשר ללשכה ולחבריה להיחשף לחברות ולאירועים בעולם ה- Start-ups ובעיקר להיעזר בחברים אחרים בלשכה המיומנים בעולם זה.

 

אנו חותרים למצות את הניסיון והידע העצומים של חברי הלשכה ולהקים במסגרת מרכז החדשנות קבוצת ייעוץ לחברות בראשית דרכן ולהציע את שירותי הלשכה לחברות מסוג זה.

כמו כן אנו מעוניינים להקים מועדון משקיעים שיאפשר לחברי הלשכה לקבל החלטה על השקעה בחברה בה הוא רואה פוטנציאל /הזדמנות עסקית.

 

לאור זאת, אנו פונים לכל חברי הלשכה עם שאלון קצר של 3 שאלות על מנת למפות את היכולות ואת המוכנות של חברי הלשכה לעסוק בתחום זה ולסייע [בתשלום] ליוזמות שונות בתחילת דרכן וכן בהמשך דרכן הארוכה והמפותלת.  

bottom of page