!-- Google Tag Manager -->

חדשות 

תוכנית מפגשים והשתלמויות לשנת 2018


בשנת 2018 נמשיך במגמת האצת הצמיחה בפעילות המקצועית, הציבורית, ובקידום הלשכה וחבריה. כל מה שהוחל בו ב 2017 יימשך ביתר שאת.

ארכיון חדשות

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון