top of page
ועידה-שנתית-2024_הדר-לדף-באתר.jpg
להורדת טופס הגשת מועמדות
ודף אוגדן פרויקטים
להגשת מועמדות

תחרות פרויקטים מצטיינים 2022
ע"ש פיני מתיא

תחרות פרויקטים מצטיינים 2023-24

ע״ש פיני מתיא

הגשת מועמדות לפרס הפרויקט המצטיין לשנת 2023

לשכת טכנולוגיות המידע עורכת מידי שנה תחרות פרויקטים מצטיינים, המיועדת לתת במה והערכה למצוינות, יצירתיות וחדשנות. בנוסף, מעניקה הלשכה אותות הוקרה לפרויקטי גמר מצטיינים של סטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות.

הפרסים יינתנו לארגונים, אשר יישמו במהלך השנה האחרונה פרויקטים המתאפיינים בקידום חזית הטכנולוגיה ותרמו באופן משמעותי לשירות ולפעילות הארגון.

שימו  לב -

בתחרות ישתתפו ארגונים בעלי חברות ארגונית בלשכה בלבד.

 • ההצעה תוגש בידי מנהל המחשוב/הטכנולוגיה/ הידע בארגון

 • לבעלי חברות זהב בלשכה – ניתן להגיש עד 2 פרויקטים

 • לבעלי חברות פלטינום בלשכה – ניתן להגיש עד 3 פרויקטים

 

  מועד אחרון להגשה 31.1.24   

​* לא תותר הגשה מעבר למכסת הפרויקטים המותרת בהתאם לחברות הארגונית.

הוקרת ההזוכים:

 • מתוך הפרויקטים שיוגשו לתחרות, ייבחרו 3 פרויקטים מצטיינים.

 • בנוסף ייבחרו פרויקטים מצטיינים בקטגוריות ייחודיות.

 • הזוכים בתחרות יוכרזו במסגרת ITech Excellence Day מבית הלשכה לטכנולוגיות המידע. 

 • לארגונים הנבחרים תוענק תעודת הוקרה והם יזכו לחשיפה נרחבת באינטרנט, ברשתות החברתיות ובתקשורת. 

 • בנוסף, ייכללו הפרויקטים ב"אוגדן הפרויקטים הנבחרים – 2024" אשר יופץ ברשתות ולעשרות אלפי חברי הלשכה.

 • דוגמת אוגדן 2022 אוגדן הפרויקטים המצטיינים_2022

 

הנחיות הגשה:

 • לצורך הגשת המועמדות יש להיכנס לקישור להלן: הלינק כאן להשלים את הפרטים, לענות על השאלות ולהוסיף את הצרופות כמפורט בטופס.

 • במסגרת מילוי הטופס בקישור הנ"ל תתבקשו להעלות את טופס הגשת מועמדות לפרס הפרויקט המצטיין לשנת 2024 ודף אוגדן פרויקטים. את הטופס ניתן להוריד מכאן, יש למלא אותו ולהעלותו במסגרת הגשת המועמדות במקום המיועד לכך.

 • אנא הקפידו על קיצור וכתיבה שיווקית וכן ניסוח, הגהה ודיוק בדף הפרויקט ובדף האוגדן.

 • בנוסף לדף הפרויקט באוגדן, יש לצרף צרופות באיכות גבוהה של לוגו הארגון ואת תמונת מנהל הפרויקט או צוות הפרויקט.

 • ניתן לצרף סרטון (קטן מ- 1 ג'יגה) או מצגת (עד 12 שקפים) המתארים את הפרויקט, ייעודו והשפעתו.       

 • ארגונים המגישים יותר מפרויקט אחד – יש לשלוח כל פרויקט בטופס נפרד בהתאם להנחיות אלו.

 

 

כדי להקל על צוות השיפוט אנא דייקו והקפידו על פורמט ההגשה.

  

בכול שאלה ניתן לפנות אלינו: info@israel-it.org

bottom of page