top of page

הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל מסכמת מפגש מרתק

חוסן לאומי, טכנולוגיה ומה שביניהם

יום רביעי 15.11.23 מפגש מקוון 15:00

 

במפגש זה אנו עסקנו בהתמודדות עם המצב הנוכחי בעזרת כלים אנושיים ובעזרת הבינה המלאכותית.

חוסן לאומי, טכנולוגיה ומה שביניהם     במפגש זה אנו עסקנו בהתמודדות עם המצב הנוכחי בעזרת כל
מובילים דיגיטליים בעמותות

מוזמנים להצטרף אל אתרי תוכן של הלשכה כדי להישאר תמיד מעודכנים:

 

למתן חסות לאירועי הלשכה ניתן לפנות בטלפון: 03-9040997

או במייל: sheli@israel-it.org

bottom of page