top of page

מרכז מצוינות יזמות וסטרטאפים של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל מזמין למפגש מקוון מרתק!

אסטרטגיית חדירה לשוק הבינלאומי

יום שלישי 28.05.24 בשעה 16:00 מפגש מקוון

במסגרת המפגש נשמע על אסטרטגיית יציאה לאקזיט ו/או שיתופי פעולה אסטרטגיים

ובכלל זה:

  • החשיבות בפיתוח מוקדם של אסטרטגיית יציאה לאקזיט.

  • כיצד זה משפיע על פיתוח המוצר וקבלת החלטות עסקיות בסיסיות.

  • כיצד זה יכול להשפיע על בחירת הטכנולוגיה שלנו.

  • כיצד זה משפיע על בחירת הלקוחות הנכונים ואסטרטגיית החדירה לשוק.

  • כיצד אסטרטגיה שכזו מגדילה את סיכויי היציאה לאקזיט.

 

בנוסף נציג את הנושאים הבאים:

  • 7 לאוקטובר - חישוב מסלול מחדש - האתגרים וההזדמנויות של סטרטאפים בישראל.

  • אסטרטגית חדירה לשוק האירופאי באמצעות הקמת חברות בת ושותפים מקומיים.

  • ההזדמנויות העסקיות באוסטריה כשער כניסה לשוק האירופאי .


נתראה!

מובילים דיגיטליים בעמותות

מוזמנים להצטרף אל אתרי תוכן של הלשכה כדי להישאר תמיד מעודכנים:

 

למתן חסות לאירועי הלשכה ניתן לפנות בטלפון: 03-9040997

או במייל: sheli@israel-it.org

אסטרטגיית חדירה לשוק הבינלאומי
bottom of page