top of page

אירועים קודמים

תמונות מתוך הארוע

מפגש ראשון לשנת 2019
של פורום המנמ"רים
ובכירי התקשוב
הממשלתי/ציבורי 

19/3/2019, בית נחמיה

השלכה לטכנולוגיות המידע בישראל קיימה מפגש ראשון ל - 2019 של פורום המנמ"רים הממשלתי/ציבורי.

במפגש נערכו הרצאות העשרה מקצועיות שונות וכן הרצאת השראה מרתקת של עדי כרמי - בכיר לשעבר בשב"כ.

המפגש הבא של הפורום ייערך ב- 15/5/19

ההזמנה לארוע:

פורום מנמרים_2109_מפגש ראשון-01.jpg
bottom of page