!-- Google Tag Manager -->

אירועים קודמים

תמונות מתוך הארוע

מפגש ראשון לשנת 2019

של פורום המנמ"רים

ובכירי התקשוב

הממשלתי/ציבורי 

19/3/2019, בית נחמיה

השלכה לטכנולוגיות המידע בישראל קיימה מפגש ראשון ל - 2019 של פורום המנמ"רים הממשלתי/ציבורי.

במפגש נערכו הרצאות העשרה מקצועיות שונות וכן הרצאת השראה מרתקת של עדי כרמי - בכיר לשעבר בשב"כ.

המפגש הבא של הפורום ייערך ב- 15/5/19

ההזמנה לארוע:

פורום מנמרים_2109_מפגש ראשון-01.jpg

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון