!-- Google Tag Manager -->

| סקר |

סקר חברי הלשכה - הזדמנות להשפיע על העשייה

מטרת הסקר היא לאפשר לכם, חברי הלשכה להביע אלו תחומי עניין מעניינים אותכם ואילו פעילויות ושירותים הנכם מעוניינים לקבל

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון