top of page

מרגישים בעננים / חלק 1

יום ב‘ 24.5.21  | מפגש מקוון

הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל ומרכז מצוינות DATA INNOVATION

– סיכום וובינר 

אג'יליטי ויכולת התרחבות, גישה מהירה ונוחה למידע, היכולת להתעסק בלוגיקה העסקית ובערך העסקי ולא בברזלים, פתרונות SaaS שלא זמינים ב On-Prem – אלה רק חלק מהיתרונות שמספקים ספקי הענן לארגונים.

אבל יש גם חסרונות – עושר פתרונות שצריך לדעת לנווט ולבחור נכון, הכשרות והתאמות בידע של צוות ה Data ותשתיות, היבטים כלכליים שצריך לדעת לנהל ועוד..

מי שטרם התמודד, זה הזמן. שני המפגשים שיתקיימו בנושא יספקו הזדמנות נדירה להכיר את היכולות המרכזיות, את סביבות העבודה ואת הפתרונות שמשווקים ספקי הענן הגדולים בשוק.

מובילים דיגיטליים בעמותות
מרגישים בעננים_חלק א_data innovation.jpg
bottom of page