top of page

בחירות 2021

יאיר דור

יאיר דור

תפקיד:

ארגון / חברה:

מנהל השינויים ומנהל פרוייקט יישום מוצר Service Now

מת"ף

אני מביא איתי מרץ, חדשנות ופריצת גבולות, חשיבה מחוץ לקופסא ותפיסת עולם לפיה אין דבר שהוא בגדר הבלתי אפשרי.

במהלך פעילותי בלשכה אשאף לטפל בעיבוי השורות באנשי מקצוע איכותיים וטובים שיתווספו לחבורה המכובדת המרכיבה את הלשכה כיום.

החיבור שלי ללשכה נעוץ שנים לאחור, כשעוד נקראה איגוד מנתחי מערכות ואני שימשתי כמנהל מדור ביחידת ההדרכה של ממר"ם והייתי אמון על הכשרת אנשי המקצוע לאורך מסלול התפתחותם המקצועית עד להכשרתם כמנתחי מערכות (בהשרות משותפות לצה"ל ולאיגוד) וכמנהלי רוייקטים.

bottom of page