top of page

בחירות 2021

דניאל נחום

דניאל נחום

תפקיד:

ארגון / חברה:

סמנכ"ל, מנהל חטיבת המחשוב

מפעל הפיס

בוגר ממר"ם בעל ניסיון של מעל 40 שנה בתחומי המחשוב השונים. ניהל פרויקטים רבים בארץ ובחו"ל בדגש על התחום הבנקאי. כמו כן, שימש כמנמ"ר של בנק יהב ובנק ירושלים. בשנים האחרונות משמש כסמנכ"ל המחשוב ומנהל הסיכונים הראשי של מפעל הפיס.

החזון שלי: הלשכה תצטרך להמשיך את התנופה שלה בשנים האחרונות להטמעת חדשנות דיגיטלית וחדשנות טכנולוגית שמאפיינות את התקופה הנוכחית ומשנות בקצב מהיר את חיינו ואת אופן ההתנהלות של ארגונים. לצורך כך, היא תצטרך להמשיך להתמקד, וביתר שאת, בתחומים כדוגמת מחשוב בענן, ארכיטקטורות תוכנה חדשות, קוד פתוח וכו' לצד מתודולוגיות פיתוח מתקדמות וחדשנות דיגיטלית ארגונית. כל זאת באמצעות הפעלת מרכזי מצוינות, סמינרים וקורסים (לרבות הסמכות) בתחומים מגוונים של תעשיית המחשוב. רבים. כמו כן, על הלשכה להרחיב את הארגונים המקושרים אליה על מנת להגיע לרוב העובדים העוסקים במקצועות המחשוב השונים בארץ ולשתף במידע רלוונטי בין הארגונים והעובדים בתעשייה.

דגש מיוחד, יש לתת לנושא של התאמת ארגונים עם תשתיות וארכיטקטורות מסורתיות –לארכיטקטורות מתחדשות ולחדשנות דיגיטלית, כמתחייב בימים אלו.

bottom of page