!-- Google Tag Manager -->

בחירות 2021

אירית חצרונוב

תפקיד:

ארגון / חברה:

יועצת אסטרטגית

מתודה

מנמרית בעלת נסיון במגזר הציבורי וההיטק. בעבר מנמ"ר יד שרה, ג'וינט ישראל והאוניברסיטה העברית.
פעילה בלשכה שנים רבות ומובילה את נושא נשים וטכנולוגיה ואת ועדת השיפוט של הפרויקטים המצטיינים.
אשמח להמשיך בפעילויות אלו.

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון