top of page

בחירות 2021

אירית חצרונוב

אירית חצרונוב

תפקיד:

ארגון / חברה:

יועצת אסטרטגית

מתודה

מנמרית בעלת נסיון במגזר הציבורי וההיטק. בעבר מנמ"ר יד שרה, ג'וינט ישראל והאוניברסיטה העברית.
פעילה בלשכה שנים רבות ומובילה את נושא נשים וטכנולוגיה ואת ועדת השיפוט של הפרויקטים המצטיינים.
אשמח להמשיך בפעילויות אלו.

bottom of page