!-- Google Tag Manager -->

בחירות 2018

עופר רגבי

תפקיד: PMP יועץ ומנהל תכניות/פרויקטים

ארגון / חברה: רגבים ניהול מערכות בע"מ

ברצוני לתרום ללשכה כחבר נשיאות את ניסיוני בתחומים שונים של ניהול הפרויקטים ובפרקטיקות מיטביות, לטובת חברי לשכה צעירים ולא רק. אפעל ולקדם את ההכשרות וההסמכות של אוכלוסיית ה- IT בתחומים התומכים את מנהלי הפרויקטים – PMO לדוגמא.

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון