בחירות 2018

ד"ק עדי קפליוק

תפקיד: מרצה, יועץ, מנטור בתחום מערכות המידע

כחבר נשיאות אמשיך לתרום לקידום מעמדה של הלשכה מקצועית וכלכלית, כפי שפעלתי בחצי השנה האחרונה כחבר קבינט שהוקם בלשכה. כמוכן, אתרום מניסיוני כיו"ר פורום המנמ"רים בשלטון המקומי במשך 11 שנה, בניהול וקידום הלשכה והבאת חברים חדשים מתחומים שונים ומגוונים.