בחירות 2018

אלי פרנק

תפקיד: מנכ"ל

ארגון / חברה: FrankIT

כבוגר תפקידים בכירים של חבר ההנהלה הבכירה וסמנכ"ל טכנולוגיות מידע בבזק, מנהל בכיר ברמה של VP בתחום ה – delivery בחברת אמדוקס, ושרשרת תפקידים בצה"ל מפיתוח, דרך ניתוח וניהול פרויקטים, ועד פיקוד על יחידות מחשב (אל"מ), כיועץ אסטרטגי בשנים האחרונות לדירקטוריונים, הנהלות, מנמ"רים וחברות IT, וכחבר בבורד של סטארט-אפים, אני מצוי היטב ברזי תחום ה – IT לגווניו והשוק, והצרכים העולים משם לגוף כמו לשכת טכנולוגיות המידע שלנו. 
 

כחבר נשיאות הלשכה ופעיל מרכזי בה, אני שותף מלא ל-"מהפך" שהיא עוברת, הן בעיצוב דרכה החדשה, פתיחת שעריה לקהלים החדשים וההיצע המורחב של שירותיה, והן בגיוס של אנשים לחברות אישית, גיוס ארגונים לחברות תאגידית וגיוס שותפים עסקיים. כחבר נשיאות, ארצה ואוכל להמשיך ולתרום מניסיוני ומהכרותי את השוק וגורמיו, להרחבה והעמקה של פעילות הלשכה לטובת חבריה, לגיוון נוסף של תחומי ההתמחות על מנת ליצור את הערך לקהלים החדשים, לגיוס שותפים עסקיים לטובת הבטחת פעילות הלשכה,  ולהגדלת מספר החברים האישיים והתאגידיים, על מנת להעניק את הערך לכלל קהילת ה – IT בארץ.