!-- Google Tag Manager -->

בחירות 2018

פרופ' עמיר תומר

תפקיד: ראש המחלקה להנדסת תוכנה

ארגון / חברה: המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

כמרצה וחוקר בהנדסת תוכנה באקדמיה ועל רקע ניסיוני רב השנים בתעשייה, אני מוצא שלא תמיד יש הלימה בין תכניות הלימוד באקדמיה לבין צרכי התעשייה. הלשכה לטכנולוגיות המידע, כאיגוד משתמשים משמעותי ומשפיע בענף התוכנה ומערכות המידע, נדרשת ויכולה לעשות רבות לצמצום פער זה. 
 

כחבר נשיאות אפעל לקידום הוראת הנדסת התוכנה, על כל גווניה וכיווניה, באמצעות הלשכה, תוך שיתוף פעולה ושיח משותף עם התעשייה והאקדמיה כאחת. דגש מיוחד אשים על קידום הוראת הנדסת התוכנה במכללות, ובפרט הפריפריאליות.

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון