!-- Google Tag Manager -->

בחירות 2018

דניאל נחום

תפקיד: סמנכ"ל

ארגון / חברה: מנהל חטיבת המחשוב, מפעל הפיס

ברצוני לתרום בתחומים שונים של עבודת הלשכה, תוך שימוש בניסיוני העשיר כספק שירותי IT  לארגונים שונים ומגוונים ובשנים האחרונות כמנהל יחידות IT (כ- CIO)
כחבר הנשיאות ארצה לקדם מצוינות של המנמ"ר במילוי תפקידיו, לרבות:

 

  • התאמת הפעילות הכוללת של יחידת ה- IT (בדגש על תכניות עבודה והקמת מערכות חדשות) לצרכים העסקיים של הארגון

  • שמירה על יציבות מערכות המחשוב של הארגון

  • הגברת רמת החדשנות של הארגון למול צרכי השוק והסביבה התחרותית בה הוא פועל

  • קידום מתודולוגיות לניהול סיכוני IT באופן שמסייע למנמ"ר לעמוד במטלות שלו

  • ביצוע כל האמור לעיל, תוך שמירה על מסגרת תקציבית הנגזרת מצרכי הארגון

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון