בחירות 2018

פיני מתיא

תפקיד: מרצה בכיר בתחום ניתוח מערכות

ארגון / חברה: מכללת ג'ון ברייס

אתרום ללשכה באמצעות העברת ידע בכל הקשור בכלים החדשים לניתוח  מערכות וקידום במסגרת הנשיאות כולל השתתפות בוועדה המקצועית ובוועדה להכרת מוסדות.