!-- Google Tag Manager -->

בחירות 2018

אירית חצרנוב

תפקיד: ראשת הרשות למחשוב, האוניברסיטה העברית.

 

פעילה שנים בלשכה, חברת הנהלה ,מנהלת הועדה המקצועית וחברה בצוותי שיפוט פרויקטים מצטיינים.

בקדנציה הבאה אפעל להרחבת פעילות הלשכה בירושלים ולנראות העשייה דרך תחום פרסי הלשכה.

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון