בחירות 2018

אירית חצרנוב

תפקיד: ראשת הרשות למחשוב, האוניברסיטה העברית.

 

פעילה שנים בלשכה, חברת הנהלה ,מנהלת הועדה המקצועית וחברה בצוותי שיפוט פרויקטים מצטיינים.

בקדנציה הבאה אפעל להרחבת פעילות הלשכה בירושלים ולנראות העשייה דרך תחום פרסי הלשכה.