!-- Google Tag Manager -->

בחירות 2018

פרופ' מיכה חנני

תפקיד: פרופסור וראש מסלול מערכות מידע

ארגון / חברה: המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה

 

אתרום במיצוב הלשכה כגוף המייצג את החברות ואת אנשי המקצוע בישראל העוסקים בטכנולוגיות המידע וקידום ההסדרה הפורמלית של המקצועות הקיימים ושל אלה המתפתחים בתחום טכנולוגיות המידע. ייצוג הלשכה בפני מוסדות השלטון, הכנסת והממשלה, במגמה להשפיע על התייחסותם 

למקצועות ולאנשי המקצוע בתחומים בהם אנו עוסקים.  

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון