בחירות 2018

פרופ' מיכה חנני

תפקיד: פרופסור וראש מסלול מערכות מידע

ארגון / חברה: המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה

 

אתרום במיצוב הלשכה כגוף המייצג את החברות ואת אנשי המקצוע בישראל העוסקים בטכנולוגיות המידע וקידום ההסדרה הפורמלית של המקצועות הקיימים ושל אלה המתפתחים בתחום טכנולוגיות המידע. ייצוג הלשכה בפני מוסדות השלטון, הכנסת והממשלה, במגמה להשפיע על התייחסותם 

למקצועות ולאנשי המקצוע בתחומים בהם אנו עוסקים.