בחירות 2018

רז הייפרמן

תפקיד: מנכ״ל משותף

ארגון / חברה: Be-Digital

 

פעלתי במשך תקופת חברותי בנשיאות לקידום נושא המקצוענות וההסמכות המקצועיות וטיפוח הקשרים בין הלשכה למוסדות אקדמיים. בכוונתי להמשיך בפעילותי זו וכן לטפח את המגמה של הרחבת הלשכה ע״י הוספת קבוצות עניין חדשות.