בחירות 2018

ד"ר נחמן אורון

תפקיד: יועץ אסטרטגי לתקשוב בממשלה

 

תרומתי ללשכה היא בעשייה רבת שנים לטובת הארגון, 

בהקמת והובלת פורום המנמרים בממשלה ובהובלת קידום המעמד הסטטוטורי למנתח המערכות וכך אקדם גם בעתיד אם אבחר.