בחירות 2018

ד"ר נחמן אורון

תפקיד: יועץ אסטרטגי לתקשוב בממשלה

 

תרומתי ללשכה היא בעשייה רבת שנים לטובת הארגון, 

בהקמת והובלת פורום המנמרים בממשלה ובהובלת קידום המעמד הסטטוטורי למנתח המערכות וכך אקדם גם בעתיד אם אבחר.

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@sysnan.co.il

מועצה איזורית דרום השרון