בחירות 2018

שמואל ברוכיאל

תפקיד: גימלאי בפרישה מוקדמת כאיש סיסטם ומערכות מידע

ארגון / חברה: המוסד לביטוח לאומי

אפעל לחידוש פעילות ועדת קהילה שמטרתה העיקרית  "הנגשת טכנולוגיית המחשוב האישי לאוכלוסיית הגיל השלישי". אני רואה זאת כחלון ראווה של הלשכה כלפי האוכלוסייה הבוגרת בקהילה ובחברה ע"י יוזמה של פעילות התנדבותית בתחום חשוב זה. נערכה פגישה עם מנכ"ל הלשכה ופורסם קול קורא שלי בנושא זה בחודש אוגוסט האחרון. 
 

בנוסף לכך, אוכל לשמש גם חבר פעיל בוועדות נוספות כמתבקש מתקנון הלשכה וכפי שהייתי בעבר כחבר ועדת ביקורת עד היום כולל.   
כיום עוסק בהתנדבות בעמותה "המחשב הוא גם ידיד" בעירית הרצליה ע"י עזרה לאוכלוסיית הגיל השלישי ביישומי מחשב וסלולר.

 

חבר לשכה כ-30 שנה וחבר וועדת ביקורת כ-10 שנים