בחירות 2018

אלון בסיס

תפקיד: מנהל תשתיות טכנולוגיות וסייבר

ארגון / חברה: מדנס סוכנות לביטוח

אני מאמין גדול בשיתוף ידע ורואה בלשכה מקור ידע בלתי תלוי, נגיש ופתוח מתעדכן בתדירות ונסמך על ניסיונם של חברי הלשכה.
 

כחבר נשיאות אני מעוניין לקדם את הלשכה כבית הרשמי שלנו - אנשי הטכנולוגיה.
אני מאמין שיחד נוכל לייצר ערך מוסף ומיתוג לחיזוק מעמדנו בארגון ומתן תרומה משמעותית להעלאת המצוינות הטכנולוגית בארץ ובעולם.