בחירות 2018

חזי בן יעקב

תפקיד: סגן מנהל אגף מערכות מידע ומנהל מחלקת תשתיות ,תמיכה חומרה, ותקשורת

ארגון / חברה: עיריית רמת-גן

ארצה להשפיע על הדור הבא הנמצאים עימנו כבר במשק העבודה ואפעל לשיפור התשתיות של נותני השירות באמצעות שיתוף ניסיון, שיתוף מקצועי, שיפור השירות באמצעות תשתיות איכותיות ברות קיימא, זמינות ורציפות.