!-- Google Tag Manager -->

בחירות 2018

חזי בן יעקב

תפקיד: סגן מנהל אגף מערכות מידע ומנהל מחלקת תשתיות ,תמיכה חומרה, ותקשורת

ארגון / חברה: עיריית רמת-גן

ארצה להשפיע על הדור הבא הנמצאים עימנו כבר במשק העבודה ואפעל לשיפור התשתיות של נותני השירות באמצעות שיתוף ניסיון, שיתוף מקצועי, שיפור השירות באמצעות תשתיות איכותיות ברות קיימא, זמינות ורציפות.

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון