בחירות 2018

אילן אלתר

תפקיד: מנכ"ל

ארגון / חברה: AlterNet

כחבר נשיאות אפעל להעביר את הלשכה תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית, למען רווחת חברי הלשכה, למען קידום מעמדם במקומות העבודה ולמען הגדלת השפעתם על תעשיית ההי-טק הישראלית.