!-- Google Tag Manager -->

בחירות 2018

אילן אלתר

תפקיד: מנכ"ל

ארגון / חברה: AlterNet

כחבר נשיאות אפעל להעביר את הלשכה תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית, למען רווחת חברי הלשכה, למען קידום מעמדם במקומות העבודה ולמען הגדלת השפעתם על תעשיית ההי-טק הישראלית.

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון