top of page
Justitia Goddess
Justitia Goddess

 המרכז הישראלי ליישוב סכסוכים בטכנולוגיות המידע וההייטק (מט"מ) 

קול קורא

המט"מ מזמין את חברי הלשכה בעלי הכשרה ודיפלומה בגישור, להגיש מועמדות להיכלל במאגר המגשרים של המט"מ.

חברי לשכה שיסיימו בהצלחה את הקורסים המוצעים מטעם המט"מ יוכלו אף הם להגיש את מועמדותם להיכלל בנבחרת מגשרי המט"מ. 

 

המעוניינים להיכלל בנבחרת מגשרי המט"מ מוזמנים לפנות במייל לדוא"ל: info@crc-israel.org.

לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות טלפונית: 073-3745077.

bottom of page