top of page
בחירות לנשיאות_באנר לאתר copy.jpg

משמש כיועץ לטרנספורמציה דיגיטלית בחברת BDO,
דירקטור בחברת הביטוח מנורה מבטחים משנת 2018 וחבר בוועדת הטכנולוגיה של הדירקטוריון
מרצה בנושאי "אסטרטגיית מערכות מידע ודיגיטל" בתוכנית ה MBA בקריה אקדמית אונו, מרצה על "טרנספורמציה דיגיטלית - אסטרטגיה, מודלים עסקיים וטכנולוגיות חדשניות" בתכנית ה MBA של המרכז האקדמי רופין, מרצה בנושא "הערך האסטרטגי של מערכות מידע" בקורס ניהול בכיר ל CIO's של המוסד ללימודי המשך של הטכניון
חבר נשיאות הלשכה לטכנולוגיות המידע, יו"ר הועדה המקצועית, חבר בוועדת הסמכות של הלשכה, חבר במרכז מצוינות חדשנות ובמרכז מצוינות "טכנולוגיה לגיל השלישי", חבר בוועדת התכנים של ועידת ישראל לטכנולוגיות מידע, מנחה במסלול "פיתוח פרויקטים בעידן ה AI", עורך עם אריה עמית את המגזין החודשי של הלשכה
מחברם של 7 ספרים בנושאי דיגיטל, בסיסי נתונים, ומחסני נתונים ומחברם של עשרות מאמרים מקצועיים, שחלקם התפרסמו בחו"ל.

רז הייפרמן

רז הייפרמן

יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית ודירקטור, BDO Israel

bottom of page