top of page

אירועים קודמים

AI, אסטרטגיית מידע והטרנספורמציה הדיגיטלית

תמונות מתוך הארוע

6/05/19 | בית אורקל - פתח תקווה

מתוך מסלול העשרה- חדשנות וטכנולוגיה בעידן החדש של המידע שקיים מרכז המצוינות Data Innovation בלשכה לטכנולוגיות המידע, בהובלתו של ניר מקובר

המסלול התקיים בחסות אורקל והתמקד בהיערכות שצריך לבצע כדי להתמודד בצורה נכונה עם הטרנספורמציה הדיגיטלית.

ההזמנה לארוע

ביג דטה_ארועים 2019
bottom of page