!-- Google Tag Manager -->

אירועים קודמים

AI, אסטרטגיית מידע והטרנספורמציה הדיגיטלית

תמונות מתוך הארוע

6/05/19 | בית אורקל - פתח תקווה

מתוך מסלול העשרה- חדשנות וטכנולוגיה בעידן החדש של המידע שקיים מרכז המצוינות Data Innovation בלשכה לטכנולוגיות המידע, בהובלתו של ניר מקובר

המסלול התקיים בחסות אורקל והתמקד בהיערכות שצריך לבצע כדי להתמודד בצורה נכונה עם הטרנספורמציה הדיגיטלית.

ההזמנה לארוע

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון