!-- Google Tag Manager -->
 

אירועים קודמים

AI, אסטרטגיית מידע והטרנספורמציה הדיגיטלית

תמונות מתוך הארוע

6/05/19 | בית אורקל - פתח תקווה

מפגש ראשון 1
מפגש ראשון 1

תמונות מתוך המפגש הראשון של מכרז המצויינות

מפגש ראשון 2
מפגש ראשון 2

תמונות מתוך המפגש הראשון של מכרז המצויינות

מפגש ראשון 6
מפגש ראשון 6

תמונות מתוך המפגש הראשון של מכרז המצויינות

מפגש ראשון 1
מפגש ראשון 1

תמונות מתוך המפגש הראשון של מכרז המצויינות

1/6

מתוך מסלול העשרה- חדשנות וטכנולוגיה בעידן החדש של המידע שקיים מרכז המצוינות Data Innovation בלשכה לטכנולוגיות המידע, בהובלתו של ניר מקובר

המסלול התקיים בחסות אורקל והתמקד בהיערכות שצריך לבצע כדי להתמודד בצורה נכונה עם הטרנספורמציה הדיגיטלית.

ההזמנה לארוע

ביג דטה_ארועים 2019