!-- Google Tag Manager -->

אירועים קודמים

מפגש שני לשנת 2020

אתגרי המציאות החדשה כיצד נערכים?

26/5/2020

ההזמנה לארוע:

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון